Κατασκευή καλουπιών,επισκευή καλουπιών, κατασκευή πλαστικών πωμάτων και βάζων,προστατευτικά μικρών κορμών


 Μαζί με τον πελάτη , συνεργαζόμαστε για να καλύψουμε τις ανάγκες του και να παράγουμε προιόντα μετατρέποντας το όραμα του σε χειροπιαστό προιόν