Πέμπτη, Μάιος 24, 2018
image image image
Hot Runner Όπως η εξέλιξη των μηχανουργικών μηχανημάτων π.χ. Ηλεκτροδιάβρωση, CNC μηχανήματα κάθε είδους, επέτρεψε την πρόσβαση σε δύσκολες κατεργασίες και ταυτόχρονα επέτρεψε την πρόσβαση σε δύσκολους σχεδιασμούς προϊόντων και την κατασκευή άγνωστων μέχρι τότε, ειδών.
Καλούπια Injection Ένα σωστό και παραγωγικό καλουπι injection βασίζεται σε ένα σωστό σχεδιασμό. Για το λόγο αυτό στην Καλουποτεχνική βασιζόμαστε κατ' αρχή στη μελέτη και τη σχεδίαση του καλουπιού χρησιμοποιώντας προγράμματα παραμετρικής σχεδίασης.
Εξοπλισμός Ο εξοπλισμός μας ανανεώνεται και εμπλουτίζεται συνεχώς αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας. 

Ο εξοπλισμος της καλουποτεχνικης περιλαμβάνει:
 
Our Values
 

Νεα

tuv-logo
designed by